TMPL File

? Cách mở file .TMPL? Những phần mềm mở file .TMPL và sửa file lỗi. Convert Text TMPL file sang định dạng khác.

.TMPL File Extension

   
File name TMPL File
File Type 1Xfire User Interface Template
Nhà phát triển Xfire
Phân loại Misc Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TMPL là file gì?

TMPL là Misc Files - 1Xfire User Interface Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Xfire.

Mẫu tập tin được sử dụng bởi Xfire, một ứng dụng Nhắn tin tức thời cho các game thủ; chứa một mẫu tập tin HTML để hiển thị một trang giao diện người dùng; lưu trong văn bản đơn giản và chứa% biến tags% mã mà được thay thế bằng giá trị sử dụng giao diện cụ thể khi ứng dụng chạy.

What is a TMPL file?

Template file used by Xfire, an instant messaging application for gamers; contains an HTML template file for displaying a user interface page; saved in plain text and contains %variable% code tags that are replaced by user interface-specific values when the application runs.

Cách mở .TMPL file

Để mở file .TMPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMPL do người dùng đóng góp.

  • Photo Gallery
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • IETrader
  • TradeMaven
  • Password Commander Pro
  • Password Commander Pro

Chuyển đổi file .TMPL

File .TMPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *