TMPROJ File

? Cách mở file .TMPROJ? Những phần mềm mở file .TMPROJ và sửa file lỗi. Convert XML TMPROJ file sang định dạng khác.

.TMPROJ File Extension

   
File name TMPROJ File
File Type TextMate Project File
Nhà phát triển MacroMates
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TMPROJ là file gì?

TMPROJ là Developer Files - TextMate Project File, dưới định dạng XML được phát triển bởi MacroMates.

hồ sơ dự án tạo ra bởi TextMate, một trình soạn thảo văn bản Mac hỗ trợ chỉnh sửa và làm nổi bật cú pháp trong nhiều ngôn ngữ lập trình; lưu trong một định dạng XML và chứa tham chiếu đến tập tin dự án; cũng lưu trữ các thiết lập tập tin, sở thích, và cửa sổ soạn thảo hiện đang mở.

What is a TMPROJ file?

Project file created by TextMate, a Mac text editor that supports editing and syntax highlighting in many programming languages; saved in an XML format and contains references to project files; also stores the currently opened file, preferences, and editor window settings.

Cách mở .TMPROJ file

Để mở file .TMPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMPROJ do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Textease Movies
  • Textease Movies
  • TwinMotion2.EditorWPF
  • Textease Movies Cymraeg

Chuyển đổi file .TMPROJ

File .TMPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *