TMPROJECT File

? Cách mở file .TMPROJECT? Những phần mềm mở file .TMPROJECT và sửa file lỗi. Convert XML TMPROJECT file sang định dạng khác.

.TMPROJECT File Extension

   
File name TMPROJECT File
File Type TextMate Project
Nhà phát triển MacroMates
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TMPROJECT là file gì?

TMPROJECT là Developer Files - TextMate Project, dưới định dạng XML được phát triển bởi MacroMates.

hồ sơ dự án tạo ra bởi TextMate, một văn bản chương trình chỉnh sửa với sự hỗ trợ cho nhiều ngôn ngữ lập trình; lưu trong một định dạng XML và lưu trữ tài liệu tham khảo để các thư mục và các tập tin dự án; được sử dụng để tổ chức các file mã nguồn với nhau trong một dự án.

What is a TMPROJECT file?

Project file created by TextMate, a text editing program with support for many programming languages; saved in an XML format and stores references to project directories and files; used for organizing source code files together in a project.

Cách mở .TMPROJECT file

Để mở file .TMPROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMPROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMPROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMPROJECT do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .TMPROJECT

File .TMPROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *