TMS File

? Cách mở file .TMS? Những phần mềm mở file .TMS và sửa file lỗi. Convert N/A TMS file sang định dạng khác.

.TMS File Extension

   
File name TMS File
File Type Telemate Script
Nhà phát triển Telemate
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (7 Bình chọn)

File .TMS là file gì?

TMS là Executable Files - Telemate Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Telemate.

Script chạy lệnh trong Telemate, một chương trình truyền thông DOS cũ; thường được sử dụng như một kịch bản kết nối để kết nối với một hệ thống bảng thông báo thông qua một modem dial-up.

What is a TMS file?

Script that runs commands in Telemate, an older DOS communications program; often used as a connection script for connecting to a bulletin board system via a dial-up modem.

Cách mở .TMS file

Để mở file .TMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMS do người dùng đóng góp.

  • ShowBiz
  • ArcSoft ShowBiz
  • ArcSoft ShowBiz
  • Tableau
  • T-Shirt Factory Deluxe
  • T-Shirt Factory
  • T-Shirt Factory

Chuyển đổi file .TMS

File .TMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *