TMTHEME File

? Cách mở file .TMTHEME? Những phần mềm mở file .TMTHEME và sửa file lỗi. Convert XML TMTHEME file sang định dạng khác.

.TMTHEME File Extension

   
File name TMTHEME File
File Type TextMate Theme File
Nhà phát triển MacroMates
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TMTHEME là file gì?

TMTHEME là Settings Files - TextMate Theme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi MacroMates.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi các biên tập viên mã nguồn MacroMates TextMate và Sublime chữ; lưu trong một định dạng XML và chứa các thuộc tính xuất hiện cho cửa sổ của ứng dụng; bao gồm các kiểu font, kích thước và màu sắc, cũng như các thiết lập màu foreground và background.

What is a TMTHEME file?

Settings file used by source code editors MacroMates TextMate and Sublime Text; saved in an XML format and contains appearance properties for the application's window; includes the font type, size, and colors, as well as foreground and background color settings.

Cách mở .TMTHEME file

Để mở file .TMTHEME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMTHEME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMTHEME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMTHEME do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Sublime Text
  • Sublime Text

Chuyển đổi file .TMTHEME

File .TMTHEME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *