TMV File

? Cách mở file .TMV? Những phần mềm mở file .TMV và sửa file lỗi. Convert N/A TMV file sang định dạng khác.

.TMV File Extension

   
File name TMV File
File Type 1TimeMap Visual
Nhà phát triển LexisNexis
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .TMV là file gì?

TMV là Spreadsheet Files - 1TimeMap Visual, dưới định dạng N/A được phát triển bởi LexisNexis.

Tập tin được tạo ra bởi TimeMap, một thời gian chương trình vẽ đồ thị; chứa một dự án thời gian, trong đó bao gồm hộp thực tế được định dạng, hộp văn bản, hình ảnh, phông chữ và quy mô thời gian; có thể được chỉnh sửa sau khi tạo ra nó.

What is a TMV file?

File created by TimeMap, a timeline graphing program; contains a timeline project, which includes formatted fact boxes, text boxes, images, fonts and time scales; can be edited after its created.

Cách mở .TMV file

Để mở file .TMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMV do người dùng đóng góp.

  • LexisNexis TimeMap
  • TextMaker
  • TextMaker
  • Parallels Tools Center
  • SoftMaker Office Professional
  • LexisNexis TimeMap
  • LexisNexis TimeMap

Chuyển đổi file .TMV

File .TMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *