TOC File

? Cách mở file .TOC? Những phần mềm mở file .TOC và sửa file lỗi. Convert N/A TOC file sang định dạng khác.

.TOC File Extension

   
File name TOC File
File Type 1PSP Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (19 Bình chọn)

File .TOC là file gì?

TOC là Audio Files - 1PSP Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

định dạng âm thanh được sử dụng bởi Sony PlayStation Portable (PSP); cần thiết cho việc tạo ra các bài hát tùy chỉnh cho các trò chơi như Grand Theft Auto: Liberty City Stories.

What is a TOC file?

Audio format used by the Sony PlayStation Portable (PSP); required for creating custom tracks for games such as Grand Theft Auto: Liberty City Stories.

Cách mở .TOC file

Để mở file .TOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOC do người dùng đóng góp.

  • TatukGIS Viewer
  • Eudora
  • Eudora
  • Microsoft Word
  • Any Video Converter Free
  • Family Tree Maker
  • Family Tree Maker

Chuyển đổi file .TOC

File .TOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *