TOL File

? Cách mở file .TOL? Những phần mềm mở file .TOL và sửa file lỗi. Convert N/A TOL file sang định dạng khác.

.TOL File Extension

   
File name TOL File
File Type AOL Tool File
Nhà phát triển America Online
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TOL là file gì?

TOL là Data Files - AOL Tool File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi America Online.

tập tin dữ liệu được tham chiếu bởi America Online (AOL); tương tự như một tập tin DLL được sử dụng bởi các ứng dụng khác; được lưu trong thư mục Program Files AOL theo mặc định.

What is a TOL file?

Data file referenced by America Online (AOL); similar to a .DLL file used by other applications; saved in the Program FilesAOL directory by default.

Cách mở .TOL file

Để mở file .TOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System
  • alkarteditor

Chuyển đổi file .TOL

File .TOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *