TOP File

? Cách mở file .TOP? Những phần mềm mở file .TOP và sửa file lỗi. Convert Text TOP file sang định dạng khác.

.TOP File Extension

   
File name TOP File
File Type 1Gromacs Topology File
Nhà phát triển Gromacs
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TOP là file gì?

TOP là Data Files - 1Gromacs Topology File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Gromacs.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Gromacs, một ứng dụng phân tích dữ liệu phân tử; chứa một topo phân tử, trong đó chính thức mô tả cấu trúc của một phân tử; tạo ra bởi pdb2gmx, một chương trình mà tạo ra cấu trúc liên kết từ Protein dữ liệu Ngân hàng (PDB) và dư lượng Topology Parameter (.RTP) tập tin.

What is a TOP file?

Data file created by Gromacs, a molecular data analysis application; contains a molecular topology, which formally describes the structure of a molecule; created by pdb2gmx, a program that generates topologies from Protein Data Bank (.PDB) and Residue Topology Parameter (.RTP) files.

Cách mở .TOP file

Để mở file .TOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOP do người dùng đóng góp.

  • TopSolid
  • MindPoint Quiz Show SE
  • MindPoint Quiz Show SE
  • Lite MindPoint Quiz Show
  • StrePla
  • e-Sword
  • e-Sword

Chuyển đổi file .TOP

File .TOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *