TOPC File

? Cách mở file .TOPC? Những phần mềm mở file .TOPC và sửa file lỗi. Convert N/A TOPC file sang định dạng khác.

.TOPC File Extension

   
File name TOPC File
File Type TopicCrunch Project File
Nhà phát triển TopicCrunch
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TOPC là file gì?

TOPC là Data Files - TopicCrunch Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TopicCrunch.

file văn bản lưu trữ từ khóa và cài đặt tên miền và công cụ tìm kiếm; cho phép nhanh chóng thiết lập một tấm séc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm sử dụng TopicCrunch; tham chiếu bởi TopicCrunch, nhưng có thể được xem và chỉnh sửa trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a TOPC file?

Text file storing keywords and domain and search engine settings; allows for quickly setting up a search engine optimization check using TopicCrunch; referenced by TopicCrunch, but can be viewed and edited in a text editor.

Cách mở .TOPC file

Để mở file .TOPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOPC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TOPC

File .TOPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *