TOPPRJ File

? Cách mở file .TOPPRJ? Những phần mềm mở file .TOPPRJ và sửa file lỗi. Convert Binary TOPPRJ file sang định dạng khác.

.TOPPRJ File Extension

   
File name TOPPRJ File
File Type TopSolid Project File
Nhà phát triển Missler Software
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TOPPRJ là file gì?

TOPPRJ là CAD Files - TopSolid Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Missler Software.

CAD gói thiết kế tập tin được sử dụng bởi TopSolid, một giải pháp phần mềm để quản lý dự án CAD; có thể lưu trữ tài liệu tham khảo để phần và lắp ráp thiết kế tài liệu, hóa đơn chứng từ tài liệu, vẽ bản thảo, và các tài liệu phần thiết kế phát nổ; được sử dụng để củng cố và sắp xếp tài liệu dự án CAD.

What is a TOPPRJ file?

CAD design package file used by TopSolid, a software solution for managing CAD projects; may store references to part and assembly design documents, bill of materials documents, drawing drafts, and exploded part design documents; used for consolidating and organizing CAD project documents.

Cách mở .TOPPRJ file

Để mở file .TOPPRJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOPPRJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOPPRJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOPPRJ do người dùng đóng góp.

  • Missler TopSolid

Chuyển đổi file .TOPPRJ

File .TOPPRJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *