TOPVIW File

? Cách mở file .TOPVIW? Những phần mềm mở file .TOPVIW và sửa file lỗi. Convert N/A TOPVIW file sang định dạng khác.

.TOPVIW File Extension

   
File name TOPVIW File
File Type TopSolid'Viewer Document
Nhà phát triển Missler Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .TOPVIW là file gì?

TOPVIW là CAD Files - TopSolid'Viewer Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Missler Software.

tài liệu CAD tạo ra bởi TopSolid, một thiết kế CAD và quản lý dữ liệu sản phẩm (PDM) ứng dụng; cửa hàng một CAD bản vẽ xuất khẩu từ TopSolid, nhưng không bao gồm tất cả các thông tin thiết kế như các mô hình hoàn chỉnh và Tuyên ngôn Nhân Vật liệu (BOM) dữ liệu; có thể được mở bằng chương trình TopSolid'Viewer miễn phí.

What is a TOPVIW file?

CAD document created by TopSolid, a CAD design and product data management (PDM) application; stores a CAD drawing exported from TopSolid, but does not include all design information such as the complete models and Bill of Materials (BoM) data; can be opened with the free TopSolid'Viewer program.

Cách mở .TOPVIW file

Để mở file .TOPVIW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOPVIW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOPVIW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOPVIW do người dùng đóng góp.

  • Missler TopSolid'Viewer
  • Missler TopSolid
  • Missler TopSolid
  • TopSolid'Viewer
  • TopView

Chuyển đổi file .TOPVIW

File .TOPVIW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *