TOR File

? Cách mở file .TOR? Những phần mềm mở file .TOR và sửa file lỗi. Convert Binary TOR file sang định dạng khác.

.TOR File Extension

   
File name TOR File
File Type Star Wars: The Old Republic Asset File
Nhà phát triển LucasArts
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (22 Bình chọn)

File .TOR là file gì?

TOR là Game Files - Star Wars: The Old Republic Asset File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi LucasArts.

Lưu trữ được sử dụng bởi Star Wars: The Old Republic (SWTOR); chứa dữ liệu trò chơi, chẳng hạn như bản đồ, nhân vật, vũ khí, và âm nhạc; lưu trong định dạng lưu trữ MYP.

What is a TOR file?

Archive used by Star Wars: The Old Republic (SWTOR); contains game data, such as maps, characters, weapons, and music; saved in the MYP archive format.

Cách mở .TOR file

Để mở file .TOR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOR do người dùng đóng góp.

  • EasyMYP
  • LucasArts Star Wars: The Old Republic
  • LucasArts Star Wars: The Old Republic
  • FrostWire
  • Media Player Classic
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player

Chuyển đổi file .TOR

File .TOR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *