TOTALSDB File

? Cách mở file .TOTALSDB? Những phần mềm mở file .TOTALSDB và sửa file lỗi. Convert Binary TOTALSDB file sang định dạng khác.

.TOTALSDB File Extension

   
File name TOTALSDB File
File Type Totals Database File
Nhà phát triển Kedisoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TOTALSDB là file gì?

TOTALSDB là Data Files - Totals Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kedisoft.

Tập tin được tạo ra bởi Totals, một chương trình sử dụng để làm hóa đơn; tiết kiệm một cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng, hóa đơn, và các báo cáo; cho phép tư vấn cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ để theo dõi thông tin hóa đơn.

What is a TOTALSDB file?

File created by Totals, a program used for making invoices; saves a database of client information, invoices, and reports; allows personal consultants and small business owners to track invoice information.

Cách mở .TOTALSDB file

Để mở file .TOTALSDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOTALSDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOTALSDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOTALSDB do người dùng đóng góp.

  • Kedisoft Totals

Chuyển đổi file .TOTALSDB

File .TOTALSDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *