TOTALSLAYOUT File

? Cách mở file .TOTALSLAYOUT? Những phần mềm mở file .TOTALSLAYOUT và sửa file lỗi. Convert Binary TOTALSLAYOUT file sang định dạng khác.

.TOTALSLAYOUT File Extension

   
File name TOTALSLAYOUT File
File Type Totals Invoice Layout File
Nhà phát triển Kedisoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TOTALSLAYOUT là file gì?

TOTALSLAYOUT là Page Layout Files - Totals Invoice Layout File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Kedisoft.

Trang bố trí tập tin được sử dụng bởi Totals, một chương trình chuẩn bị hóa đơn; tiết kiệm một bố cục tài liệu để tạo ra một hóa đơn và chứa các lĩnh vực mẫu (tên doanh nghiệp, địa chỉ, thông tin khách hàng, vv) được điền vào bằng phần mềm khi tạo báo cáo.

What is a TOTALSLAYOUT file?

Page layout file used by Totals, an invoice preparation program; saves a document layout for generating an invoice and contains template fields (business name, address, client information, etc.) that are filled in by the software when creating a report.

Cách mở .TOTALSLAYOUT file

Để mở file .TOTALSLAYOUT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TOTALSLAYOUT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TOTALSLAYOUT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TOTALSLAYOUT do người dùng đóng góp.

  • Kedisoft Totals

Chuyển đổi file .TOTALSLAYOUT

File .TOTALSLAYOUT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *