TREC File

? Cách mở file .TREC? Những phần mềm mở file .TREC và sửa file lỗi. Convert Binary TREC file sang định dạng khác.

.TREC File Extension

   
File name TREC File
File Type TechSmith Recording File
Nhà phát triển TechSmith
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (32 Bình chọn)

File .TREC là file gì?

TREC là Video Files - TechSmith Recording File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi TechSmith.

tập tin Một TREC chứa một ghi màn hình bắt bởi TechSmith Camtasia, một chương trình chỉnh sửa ghi âm màn hình và video. Nó lưu trữ âm thanh và video từ buổi ghi âm màn hình của người dùng và bao gồm siêu dữ liệu, chẳng hạn như hiệu ứng con trỏ chuột và hiệu ứng chuyển tiếp. file TREC thường được sử dụng để lưu trữ nội dung cho hướng dẫn và biểu tình.

What is a TREC file?

A TREC file contains a screen recording captured by TechSmith Camtasia, a screen recording and video editing program. It stores audio and video from a user's screen recording session and includes metadata, such as cursor effects and transitions. TREC files are typically used for storing content for tutorials and demonstrations.

Cách mở .TREC file

Để mở file .TREC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TREC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TREC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TREC do người dùng đóng góp.

  • TechSmith Camtasia
  • Camtasia
  • Camtasia

Chuyển đổi file .TREC

File .TREC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *