TRELBY File

? Cách mở file .TRELBY? Những phần mềm mở file .TRELBY và sửa file lỗi. Convert N/A TRELBY file sang định dạng khác.

.TRELBY File Extension

   
File name TRELBY File
File Type Trelby File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .TRELBY là file gì?

TRELBY là Text Files - Trelby File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Kịch bản tập tin được tạo ra bởi Trelby, một chương trình viết kịch bản miễn phí; chứa một kịch bản bao gồm địa điểm, cảnh, nhân vật, và tiêu đề; bao gồm các báo cáo dựa trên các yếu tố bạn đã chèn vào kịch bản của bạn, chẳng hạn như nhân vật và cảnh.

What is a TRELBY file?

Screenplay file created by Trelby, a free screenwriting program; contains a screenplay consisting of locations, scenes, characters, and headers; includes reports based on elements you've inserted into your screenplay, such as characters and scenes.

Cách mở .TRELBY file

Để mở file .TRELBY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRELBY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRELBY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRELBY do người dùng đóng góp.

  • Trelby

Chuyển đổi file .TRELBY

File .TRELBY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *