TRI File

? Cách mở file .TRI? Những phần mềm mở file .TRI và sửa file lỗi. Convert Binary TRI file sang định dạng khác.

.TRI File Extension

   
File name TRI File
File Type 1FaceGen Polygonal Model File
Nhà phát triển Singular Inversions
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (9 Bình chọn)

File .TRI là file gì?

TRI là 3D Image Files - 1FaceGen Polygonal Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Singular Inversions.

tập mô hình 3D tạo ra bởi FaceGen, một ứng dụng dùng để tạo ra những khuôn mặt người 3D; chứa một lưới đa giác cho một đầu người; cũng có thể chứa morphs, được sử dụng cho các hình ảnh động trên khuôn mặt; thường được sử dụng để tạo ra các nhân vật trò chơi video.

What is a TRI file?

3D model file created by FaceGen, an application used to create 3D human faces; contains a polygonal mesh for a human head; may also contain morphs, which are used for facial animations; often used for creating video game characters.

Cách mở .TRI file

Để mở file .TRI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TRI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TRI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TRI do người dùng đóng góp.

  • Bethesda Softworks The Elder Scrolls 4: Oblivion
  • Singular Inversions FaceGen Modeller
  • Singular Inversions FaceGen Modeller
  • Singular Inversions FaceGen Customizer
  • Bethesda Softworks Fallout 3
  • AcadreCMClient
  • AcadreCMClient

Chuyển đổi file .TRI

File .TRI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *