TT File

? Cách mở file .TT? Những phần mềm mở file .TT và sửa file lỗi. Convert Text TT file sang định dạng khác.

.TT File Extension

   
File name TT File
File Type Visual Studio Text Template
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .TT là file gì?

TT là Developer Files - Visual Studio Text Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

tập tin mẫu được tạo ra bởi Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm tạo ra bởi Microsoft; chứa cả khối văn bản và kiểm soát logic được sử dụng để tạo ra các tập tin văn bản mới; có thể được viết bằng Visual C # hoặc Visual Basic đang; sử dụng cho cả thế hệ văn bản runtime cũng như thế hệ mã nguồn.

What is a TT file?

Template file created by Visual Studio, a software development tool created by Microsoft; contains both text blocks and control logic used for generating new text files; can be written using Visual C# or Visual Basic code; used for both runtime text generation as well as source code generation.

Cách mở .TT file

Để mở file .TT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Media Player Classic
  • Telefonici
  • BearWare.dk TeamTalk
  • BearWare.dk TeamTalk

Chuyển đổi file .TT

File .TT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *