TT12 File

? Cách mở file .TT12? Những phần mềm mở file .TT12 và sửa file lỗi. Convert Binary TT12 file sang định dạng khác.

.TT12 File Extension

   
File name TT12 File
File Type TurboTax Canada 2012 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .TT12 là file gì?

TT12 là Data Files - TurboTax Canada 2012 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản Canada của TurboTax 2012; bao gồm 2012 mẫu khai thuế liên bang và các hình thức tỉnh cần thiết khác cho tỉnh cụ thể của người sử dụng; cũng chứa dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng.

What is a TT12 file?

Tax return created by the Canadian version of TurboTax 2012; includes 2012 federal tax forms and other required provincial forms for the user's specific province; also contains data entered by the user.

Cách mở .TT12 file

Để mở file .TT12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT12 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax
  • Imp�tRapide imp�t personnel
  • Imp�tRapide imp�t personnel

Chuyển đổi file .TT12

File .TT12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *