TT13 File

? Cách mở file .TT13? Những phần mềm mở file .TT13 và sửa file lỗi. Convert Binary TT13 file sang định dạng khác.

.TT13 File Extension

   
File name TT13 File
File Type TurboTax Canada 2013 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .TT13 là file gì?

TT13 là Data Files - TurboTax Canada 2013 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với các phiên bản Canada của TurboTax 2013; bao gồm các hình thức thuế Canada và thông tin nhập vào bởi người sử dụng; cũng có thể bao gồm các hình thức tỉnh một tỉnh cụ thể của Canada.

What is a TT13 file?

Tax return created with the Canadian version of TurboTax 2013; includes Canadian tax forms and information entered by the user; may also include provincial forms for a specific Canadian province.

Cách mở .TT13 file

Để mở file .TT13 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT13 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT13

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT13 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TT13

File .TT13 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *