TT14 File

? Cách mở file .TT14? Những phần mềm mở file .TT14 và sửa file lỗi. Convert Binary TT14 file sang định dạng khác.

.TT14 File Extension

   
File name TT14 File
File Type TurboTax Canada 2014 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .TT14 là file gì?

TT14 là Data Files - TurboTax Canada 2014 Tax Return, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế tạo ra với phiên bản 2014 của TurboTax Canada; bao gồm cụ Canada liên bang cũng như hình thức để một tỉnh riêng biệt của Canada; cũng lưu trữ dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng.

What is a TT14 file?

Tax return created with the 2014 version of TurboTax Canada; includes Canadian federal as well as forms specific to an individual Canadian province; also stores data entered by the user.

Cách mở .TT14 file

Để mở file .TT14 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT14 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT14

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT14 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax
  • Imp�tRapide imp�t personnel
  • Imp�tRapide imp�t personnel

Chuyển đổi file .TT14

File .TT14 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *