TT18 File

? Cách mở file .TT18? Những phần mềm mở file .TT18 và sửa file lỗi. Convert N/A TT18 file sang định dạng khác.

.TT18 File Extension

   
File name TT18 File
File Type TurboTax Canada 2018 Tax Return
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .TT18 là file gì?

TT18 là Data Files - TurboTax Canada 2018 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TT18 là một tờ khai thuế được tạo ra bởi phiên bản 2018 của TurboTax Canada, một chương trình dùng để khai thuế tập tin. Nó chứa dữ liệu thuế, trong đó bao gồm thông tin về thuế liên bang và tỉnh Canada và dữ liệu cá nhân được nhập bởi người sử dụng. file TT18 được phổ biến nhất được tạo ra và sử dụng vào năm 2019 giữa tháng Giêng và tháng tư.

What is a TT18 file?

A TT18 file is a tax return created by the 2018 version of TurboTax Canada, a program used to file tax returns. It contains tax data, which includes Canadian federal and provincial tax information and personal data entered by the user. TT18 files are most commonly created and used in 2019 between January and April.

Cách mở .TT18 file

Để mở file .TT18 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT18 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT18

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT18 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TT18

File .TT18 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *