TT2012STATE File

? Cách mở file .TT2012STATE? Những phần mềm mở file .TT2012STATE và sửa file lỗi. Convert Binary TT2012STATE file sang định dạng khác.

.TT2012STATE File Extension

   
File name TT2012STATE File
File Type TurboTax 2012 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TT2012STATE là file gì?

TT2012STATE là Data Files - TurboTax 2012 State Tax Form, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế Nhà nước được sử dụng bởi TurboTax, một chương trình được sử dụng để hoàn thành tờ khai thuế Hoa Kỳ; chứa một hình thức thuế đối với một trạng thái cá nhân và được sử dụng khi nộp tờ khai thuế nhà nước.

What is a TT2012STATE file?

State tax form used by TurboTax, a program used for completing United States tax returns; contains a tax form for an individual state and is used when filing a state tax return.

Cách mở .TT2012STATE file

Để mở file .TT2012STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2012STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2012STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2012STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2012STATE

File .TT2012STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *