TT2013STATE File

? Cách mở file .TT2013STATE? Những phần mềm mở file .TT2013STATE và sửa file lỗi. Convert Binary TT2013STATE file sang định dạng khác.

.TT2013STATE File Extension

   
File name TT2013STATE File
File Type TurboTax 2013 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TT2013STATE là file gì?

TT2013STATE là Data Files - TurboTax 2013 State Tax Form, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế Nhà nước được sử dụng bởi TurboTax 2013, một chương trình chuẩn bị thuế; chứa một hình thức thuế chính thức cho một nhà nước cụ thể; có thể được điền vào bởi người sử dụng trong vòng TurboTax và có thể được in và gửi hoặc nộp bằng điện tử.

What is a TT2013STATE file?

State tax form used by TurboTax 2013, a tax preparation program; contains an official tax form for a specific state; may be filled out by the user within TurboTax and can be printed and mailed or filed electronically.

Cách mở .TT2013STATE file

Để mở file .TT2013STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2013STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2013STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2013STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2013STATE

File .TT2013STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *