TT2014STATE File

? Cách mở file .TT2014STATE? Những phần mềm mở file .TT2014STATE và sửa file lỗi. Convert N/A TT2014STATE file sang định dạng khác.

.TT2014STATE File Extension

   
File name TT2014STATE File
File Type TurboTax 2014 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TT2014STATE là file gì?

TT2014STATE là Data Files - TurboTax 2014 State Tax Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

tờ khai thuế Nhà nước được sử dụng bởi phần mềm chuẩn bị 2014 thuế TurboTax; có thể bao gồm một hoặc các hình thức thuế nhiều hơn cho một Tiểu bang Hoa Kỳ cụ thể; liên kết với một tài liệu trở lại .TAX2014 thuế và có thể được tham chiếu bởi TurboTax khi hoàn thành một tờ khai thuế.

What is a TT2014STATE file?

State tax form used by TurboTax 2014 tax preparation software; may include one or more tax forms for a specific U.S. state; linked to a .TAX2014 tax return document and may be referenced by TurboTax when completing a tax return.

Cách mở .TT2014STATE file

Để mở file .TT2014STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2014STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2014STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2014STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Online
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2014STATE

File .TT2014STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *