TT2015STATE File

? Cách mở file .TT2015STATE? Những phần mềm mở file .TT2015STATE và sửa file lỗi. Convert N/A TT2015STATE file sang định dạng khác.

.TT2015STATE File Extension

   
File name TT2015STATE File
File Type TurboTax 2015 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TT2015STATE là file gì?

TT2015STATE là Data Files - TurboTax 2015 State Tax Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TT2015STATE là một hình thức thuế nhà nước tạo ra bởi TurboTax 2015 phần mềm khai thuế. Nó chứa một hoặc nhiều biểu mẫu thuế cho một Tiểu bang Hoa Kỳ cụ thể và được liên kết với một tài liệu trở lại .TAX2015 thuế. file TT2015STATE có thể được tham chiếu bởi TurboTax khi hoàn thành một tờ khai thuế.

What is a TT2015STATE file?

A TT2015STATE file is a state tax form created by TurboTax 2015 tax preparation software. It contains one or more tax forms for a specific U.S. state and is linked to a .TAX2015 tax return document. TT2015STATE files may be referenced by TurboTax when completing a tax return.

Cách mở .TT2015STATE file

Để mở file .TT2015STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2015STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2015STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2015STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2015STATE

File .TT2015STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *