TT2016STATE File

? Cách mở file .TT2016STATE? Những phần mềm mở file .TT2016STATE và sửa file lỗi. Convert N/A TT2016STATE file sang định dạng khác.

.TT2016STATE File Extension

   
File name TT2016STATE File
File Type TurboTax 2016 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TT2016STATE là file gì?

TT2016STATE là Data Files - TurboTax 2016 State Tax Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TT2016STATE là một hình thức thuế nhà nước tạo ra bởi phiên bản 2016 của phần mềm khai thuế TurboTax. Nó chứa một hoặc nhiều hình thức thuế tiểu bang của Hoa Kỳ tham chiếu bởi TurboTax khi hoàn thành một tờ khai thuế. file TT2016STATE được liên kết đến một tập tin .TAX2016, đó là tập tin mặc định được tạo ra bởi TurboTax để lưu trữ tờ khai thuế của người dùng.

What is a TT2016STATE file?

A TT2016STATE file is a state tax form created by the 2016 version of TurboTax tax preparation software. It contains one or more U.S. state tax forms referenced by TurboTax when completing a tax return. TT2016STATE files are linked to a .TAX2016 file, which is the default file created by TurboTax to store a user's tax return.

Cách mở .TT2016STATE file

Để mở file .TT2016STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2016STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2016STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2016STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2016STATE

File .TT2016STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *