TT2017STATE File

? Cách mở file .TT2017STATE? Những phần mềm mở file .TT2017STATE và sửa file lỗi. Convert N/A TT2017STATE file sang định dạng khác.

.TT2017STATE File Extension

   
File name TT2017STATE File
File Type TurboTax 2017 State Tax Form
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TT2017STATE là file gì?

TT2017STATE là Data Files - TurboTax 2017 State Tax Form, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Intuit.

Một tập tin TT2017STATE là một hình thức thuế nhà nước tạo ra bởi phiên bản 2017 của phần mềm khai thuế TurboTax. Nó chứa một hoặc nhiều hình thức thuế tiểu bang của Hoa Kỳ tham chiếu bởi TurboTax khi hoàn thành một tờ khai thuế. file TT2017STATE được liên kết đến một tập tin .TAX2017, đó là tập tin mặc định được tạo ra bởi TurboTax để lưu trữ tờ khai thuế của người dùng.

What is a TT2017STATE file?

A TT2017STATE file is a state tax form created by the 2017 version of TurboTax tax preparation software. It contains one or more U.S. state tax forms referenced by TurboTax when completing a tax return. TT2017STATE files are linked to a .TAX2017 file, which is the default file created by TurboTax to store a user's tax return.

Cách mở .TT2017STATE file

Để mở file .TT2017STATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TT2017STATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TT2017STATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TT2017STATE do người dùng đóng góp.

  • Intuit TurboTax Deluxe

Chuyển đổi file .TT2017STATE

File .TT2017STATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *