TTBK File

? Cách mở file .TTBK? Những phần mềm mở file .TTBK và sửa file lỗi. Convert Binary TTBK file sang định dạng khác.

.TTBK File Extension

   
File name TTBK File
File Type Canadian TurboTax 2010 Backup File
Nhà phát triển Intuit Canada
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .TTBK là file gì?

TTBK là Backup Files - Canadian TurboTax 2010 Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit Canada.

Sao lưu của một tờ khai thuế tạo ra với Intuit Canada TurboTax 2010; tạo tự động khi một tập tin trở lại .TT10 thuế được lưu; nằm trong cùng thư mục với file gốc và có tên tập tin tương tự, ngoại trừ phần mở rộng tập tin.

What is a TTBK file?

Backup of a tax return created with Intuit Canada TurboTax 2010; generated automatically when a .TT10 tax return file is saved; located in the same directory as the original file and has the same filename, except for the file extension.

Cách mở .TTBK file

Để mở file .TTBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTBK do người dùng đóng góp.

  • Intuit Canada TurboTax

Chuyển đổi file .TTBK

File .TTBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *