TTC File

? Cách mở file .TTC? Những phần mềm mở file .TTC và sửa file lỗi. Convert N/A TTC file sang định dạng khác.

.TTC File Extension

   
File name TTC File
File Type TrueType Font Collection
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (12 Bình chọn)

File .TTC là file gì?

TTC là Font Files - TrueType Font Collection, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bộ sưu tập các phông chữ được lưu trong định dạng (.ttf) TrueType; sử dụng để cung cấp nhiều phông chữ trong một file duy nhất; hữu ích cho việc kết hợp các phông chữ mà chia sẻ nhiều glyphs điểm chung.

What is a TTC file?

Collection of fonts saved in the TrueType (.TTF) format; used to deliver multiple fonts in a single file; useful for combining fonts that share many glyphs in common.

Cách mở .TTC file

Để mở file .TTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTC do người dùng đóng góp.

  • Apple Font Book
  • ApoliSoft Font Fitting Room
  • ApoliSoft Font Fitting Room
  • FontForge
  • T-Shirt Factory Deluxe
  • T-Shirt Factory
  • T-Shirt Factory

Chuyển đổi file .TTC

File .TTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *