TTE File

? Cách mở file .TTE? Những phần mềm mở file .TTE và sửa file lỗi. Convert N/A TTE file sang định dạng khác.

.TTE File Extension

   
File name TTE File
File Type Private Character Editor File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .TTE là file gì?

TTE là Font Files - Private Character Editor File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Font tập tin được tạo ra bởi nhân vật Private Editor, một chương trình trong Windows cho phép người dùng thực hiện ký tự chữ của riêng mình; lưu thông tin phông chữ cho bộ ký tự; có thể được sử dụng kết hợp với Windows chương trình Character Map để gõ ký tự tùy chỉnh.

What is a TTE file?

Font file created by Private Character Editor, a program in Windows that allows users to make their own font characters; saves font information for a character set; can be used in conjunction with the Windows Character Map program to type custom characters.

Cách mở .TTE file

Để mở file .TTE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTE do người dùng đóng góp.

  • Tracking The Eye.NET
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TTE

File .TTE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *