TTK File

? Cách mở file .TTK? Những phần mềm mở file .TTK và sửa file lỗi. Convert N/A TTK file sang định dạng khác.

.TTK File Extension

   
File name TTK File
File Type Catalyst Translation Toolkit
Nhà phát triển Alchemy Software Development
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TTK là file gì?

TTK là Data Files - Catalyst Translation Toolkit, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alchemy Software Development.

tập tin dữ liệu được tạo bởi chất xúc tác, một chương trình nội địa hóa phần mềm; cửa hàng dịch tập tin trong một định dạng cơ sở dữ liệu tối ưu hóa cao có khả năng lưu trữ văn bản hoặc đối tượng nhị phân.

What is a TTK file?

Data file generated by CATALYST, a software localization program; stores translated files in a highly optimized database format capable of storing text or binary objects.

Cách mở .TTK file

Để mở file .TTK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Alchemy Catalyst
  • Alchemy Catalyst
  • TCPRGOS-W
  • KeyOne Desktop

Chuyển đổi file .TTK

File .TTK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *