TTKGP File

? Cách mở file .TTKGP? Những phần mềm mở file .TTKGP và sửa file lỗi. Convert N/A TTKGP file sang định dạng khác.

.TTKGP File Extension

   
File name TTKGP File
File Type TatukGIS Project File
Nhà phát triển TatukGIS
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TTKGP là file gì?

TTKGP là GIS Files - TatukGIS Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TatukGIS.

Tập tin được tạo ra bởi TatukGIS, GIS miễn phí xem chương trình; chứa một tập hợp các lớp bản đồ, chẳng hạn như shapefile (.SHP), GeoTIFF hình ảnh (.TIFF), các file DXF, hoặc các tập tin .MIF; cũng giúp tiết kiệm hệ tọa độ và các tính chất trực quan mà ràng buộc các lớp khác nhau lại với nhau thành một bản đồ gắn kết.

What is a TTKGP file?

File created by TatukGIS, a free GIS viewing program; contains a set of map layers, such as shapefiles (.SHP), GeoTIFF images (.TIFF), .DXF files, or .MIF files; also saves the coordinate system and the visual properties that bind the different layers together into a cohesive map.

Cách mở .TTKGP file

Để mở file .TTKGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTKGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTKGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTKGP do người dùng đóng góp.

  • TatukGIS Viewer

Chuyển đổi file .TTKGP

File .TTKGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *