TTL File

? Cách mở file .TTL? Những phần mềm mở file .TTL và sửa file lỗi. Convert N/A TTL file sang định dạng khác.

.TTL File Extension

   
File name TTL File
File Type AGT Game Title File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .TTL là file gì?

TTL là Game Files - AGT Game Title File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi Adventure Game Toolkit (AGT) thông dịch viên; chứa tựa game dữ liệu được tham chiếu bởi trò chơi AGT; bao gồm tên của tác giả, tên của báo cáo kết quả trò chơi, và bản quyền được hiển thị trước trận đấu bắt đầu.

What is a TTL file?

File used by Adventure Game Toolkit (AGT) interpreters; contains game title data referenced by AGT games; includes the author's name, name of the game, and copyright statement that are displayed before the game begins.

Cách mở .TTL file

Để mở file .TTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTL do người dùng đóng góp.

  • PreView
  • Type to Learn
  • Type to Learn
  • Tera Term
  • UnEditor ver1.10.2Build1
  • Papayatech TuneSpark
  • Papayatech TuneSpark

Chuyển đổi file .TTL

File .TTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *