TTM File

? Cách mở file .TTM? Những phần mềm mở file .TTM và sửa file lỗi. Convert Binary TTM file sang định dạng khác.

.TTM File Extension

   
File name TTM File
File Type Tower Toppler Mission File
Nhà phát triển Tower Toppler
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .TTM là file gì?

TTM là Game Files - Tower Toppler Mission File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tower Toppler.

Tập tin được sử dụng bởi Tháp Toppler, một trò chơi mà người chơi điều khiển một sinh vật màu xanh lá cây nhỏ để an toàn bằng cách tháp leo núi; lưu trữ một gói cấp độ, bao gồm cả các nền tảng, quái vật, và những trở ngại khác đối với từng cấp; lưu trong một định dạng nhị phân nén.

What is a TTM file?

File used by Tower Toppler, a game where players control a small green creature to safety by climbing towers; stores a level pack, including platforms, monsters, and other obstacles for each level; saved in a compressed binary format.

Cách mở .TTM file

Để mở file .TTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTM do người dùng đóng góp.

  • Tower Toppler
  • TopTeam
  • TopTeam

Chuyển đổi file .TTM

File .TTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *