TTSKEY File

? Cách mở file .TTSKEY? Những phần mềm mở file .TTSKEY và sửa file lỗi. Convert N/A TTSKEY file sang định dạng khác.

.TTSKEY File Extension

   
File name TTSKEY File
File Type Tech Tool Store License File
Nhà phát triển Carifred
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TTSKEY là file gì?

TTSKEY là Data Files - Tech Tool Store License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Carifred.

Một tập tin TTSKEY là một file bản quyền được sử dụng bởi Tech cửa hàng công cụ, một ứng dụng đi kèm với một bộ sưu tập lớn của các công cụ CNTT. Nó chứa một giấy phép, trong đó bao gồm một chuỗi các chữ cái và số ngẫu nhiên. file TTSKEY được sử dụng để kích hoạt các ứng dụng công nghệ cửa hàng cụ.

What is a TTSKEY file?

A TTSKEY file is a license file used by Tech Tool Store, an application that comes with a large collection of IT tools. It contains a license, which consists of a string of random letters and numbers. TTSKEY files are used to activate the Tech Tool Store application.

Cách mở .TTSKEY file

Để mở file .TTSKEY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TTSKEY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TTSKEY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TTSKEY do người dùng đóng góp.

  • Carifred Tech Tool Store

Chuyển đổi file .TTSKEY

File .TTSKEY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *