TU File

? Cách mở file .TU? Những phần mềm mở file .TU và sửa file lỗi. Convert N/A TU file sang định dạng khác.

.TU File Extension

   
File name TU File
File Type Turing Source File
Nhà phát triển Holt Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TU là file gì?

TU là Developer Files - Turing Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Holt Software.

tập tin chương trình có chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Turing; sử dụng chủ yếu cho các mục đích giáo dục; có thể được chỉnh sửa, biên soạn, và chạy sử dụng phần mềm Turing.

What is a TU file?

Program file that contains source code written in the Turing programming language; used primarily for educational purposes; can be edited, compiled, and run using Turing software.

Cách mở .TU file

Để mở file .TU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TU do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Turing
  • Turing

Chuyển đổi file .TU

File .TU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *