TVDOWNLOAD File

? Cách mở file .TVDOWNLOAD? Những phần mềm mở file .TVDOWNLOAD và sửa file lỗi. Convert N/A TVDOWNLOAD file sang định dạng khác.

.TVDOWNLOAD File Extension

   
File name TVDOWNLOAD File
File Type TeamViewer Download File
Nhà phát triển TeamViewer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TVDOWNLOAD là file gì?

TVDOWNLOAD là Data Files - TeamViewer Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TeamViewer.

Một tập tin TVDOWNLOAD là một tập tin tải về sử dụng bởi TeamViewer. Nó chứa một tập tin tải về một phần đã được chia sẻ bởi một người dùng thông qua hộp tập tin TeamViewer của. Các tập tin được tạo ra để lưu nội dung của một tập tin như nó đang được tải về và đánh dấu việc tải xuống là không đầy đủ.

What is a TVDOWNLOAD file?

A TVDOWNLOAD file is a download file used by TeamViewer. It contains a partially downloaded file that was shared by a user through TeamViewer's file box. The file is created to save the contents of a file as it is being downloaded and marks the download as incomplete.

Cách mở .TVDOWNLOAD file

Để mở file .TVDOWNLOAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVDOWNLOAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVDOWNLOAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVDOWNLOAD do người dùng đóng góp.

  • TeamViewer 14

Chuyển đổi file .TVDOWNLOAD

File .TVDOWNLOAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *