TVL File

? Cách mở file .TVL? Những phần mềm mở file .TVL và sửa file lỗi. Convert N/A TVL file sang định dạng khác.

.TVL File Extension

   
File name TVL File
File Type TurboTax File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .TVL là file gì?

TVL là Misc Files - TurboTax File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin dữ liệu được cài đặt với TurboTax; thường là một tập tin ẩn.

What is a TVL file?

Data file installed with TurboTax; typically a hidden file.

Cách mở .TVL file

Để mở file .TVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Tower Visit Logger
  • Tower Visit Logger
  • BioTrak
  • Alambik Viewer Version Information

Chuyển đổi file .TVL

File .TVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *