TVLAYER File

? Cách mở file .TVLAYER? Những phần mềm mở file .TVLAYER và sửa file lỗi. Convert N/A TVLAYER file sang định dạng khác.

.TVLAYER File Extension

   
File name TVLAYER File
File Type mimoLive TV Layer
Nhà phát triển Boinx Software
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .TVLAYER là file gì?

TVLAYER là Video Files - mimoLive TV Layer, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Boinx Software.

tập tin Một TVLAYER là một lớp được sử dụng bởi BoinxTV, một ứng dụng cho phép người dùng chương trình phát sóng các sản phẩm như các bài giảng, bài giảng, chương trình tin tức, podcast, và nhiều hơn nữa. Nó lưu trữ thông tin lớp, chẳng hạn như thời gian chuyển tiếp, dùng để cấu hình như thế nào đồ họa được hiển thị trên màn hình trong một phát sóng. file TVLAYER có thể được xuất ra dưới dạng file .QTZ.

What is a TVLAYER file?

A TVLAYER file is a layer used by BoinxTV, an application that enables users to produce broadcasts such as lectures, sermons, newscasts, podcasts, and more. It stores layer information, such as transition duration, that configures how the graphics are displayed on the screen during a broadcast. TVLAYER files can be exported as .QTZ files.

Cách mở .TVLAYER file

Để mở file .TVLAYER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TVLAYER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TVLAYER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TVLAYER do người dùng đóng góp.

  • Boinx Software mimoLive

Chuyển đổi file .TVLAYER

File .TVLAYER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *