TW3 File

? Cách mở file .TW3? Những phần mềm mở file .TW3 và sửa file lỗi. Convert N/A TW3 file sang định dạng khác.

.TW3 File Extension

   
File name TW3 File
File Type TCPWedge Configuration File
Nhà phát triển TAL Technologies
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .TW3 là file gì?

TW3 là Settings Files - TCPWedge Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TAL Technologies.

tập tin Một TW3 là một tập tin cấu hình được tạo ra bởi TAL Technologies TCPWedge, một chương trình sử dụng để thu thập dữ liệu từ các thiết bị và nhập nó vào ứng dụng. Nó chứa thông tin cấu hình để kết nối với một thiết bị trên mạng hoặc qua Internet và các ứng dụng dữ liệu đang được gửi đến.

What is a TW3 file?

A TW3 file is a configuration file created by TAL Technologies TCPWedge, a program used to collect data from devices and import it into applications. It contains configuration information for connecting to an instrument on a network or over the Internet and the application the data is being sent to.

Cách mở .TW3 file

Để mở file .TW3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TW3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TW3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TW3 do người dùng đóng góp.

  • TAL Technologies WinWedge

Chuyển đổi file .TW3

File .TW3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *