TWB File

? Cách mở file .TWB? Những phần mềm mở file .TWB và sửa file lỗi. Convert XML TWB file sang định dạng khác.

.TWB File Extension

   
File name TWB File
File Type Tableau Workbook File
Nhà phát triển Tableau Software
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .TWB là file gì?

TWB là Data Files - Tableau Workbook File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Tableau Software.

Workbook tập tin được tạo ra bởi về Tableau Desktop, một phân tích dữ liệu và ứng dụng trực quan Bảng; lưu trữ dữ liệu trong các danh mục của "kích thước" và "biện pháp"; cũng lưu trữ trực quan như đồ thị và biểu đồ, cũng như tài liệu tham khảo các nguồn dữ liệu nhập khẩu.

What is a TWB file?

Workbook file created by Tableau Desktop, a whiteboard data analysis and visualization application; stores data in the categories of "dimensions" and "measures;" also stores visualizations such as graphs and charts, as well as references to imported data sources.

Cách mở .TWB file

Để mở file .TWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TWB do người dùng đóng góp.

  • Tableau Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .TWB

File .TWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *