TWH File

? Cách mở file .TWH? Những phần mềm mở file .TWH và sửa file lỗi. Convert N/A TWH file sang định dạng khác.

.TWH File Extension

   
File name TWH File
File Type Task Wheel Project File
Nhà phát triển Think Quality
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .TWH là file gì?

TWH là Data Files - Task Wheel Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Think Quality.

hồ sơ dự án tạo ra và được sử dụng bởi công tác Wheel, một ứng dụng dùng để sắp xếp các mục tiêu, ý tưởng và dự án; chứa một bánh xe công tác, trong đó bao gồm các nhiệm vụ, mục tiêu, ghi chú, tầm quan trọng tập trung, và bắt đầu và ngày kết thúc.

What is a TWH file?

Project file created and used by Task Wheel, an application used to organize goals, ideas, and projects; contains a task wheel, which includes tasks, goals, notes, focus importance, and start and end dates.

Cách mở .TWH file

Để mở file .TWH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TWH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TWH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TWH do người dùng đóng góp.

  • Think Quality Task Wheel

Chuyển đổi file .TWH

File .TWH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *