TWIG File

? Cách mở file .TWIG? Những phần mềm mở file .TWIG và sửa file lỗi. Convert Text TWIG file sang định dạng khác.

.TWIG File Extension

   
File name TWIG File
File Type Twig Template
Nhà phát triển Sensio Labs
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .TWIG là file gì?

TWIG là Developer Files - Twig Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Sensio Labs.

Tập tin được tạo ra bởi cành, một tối ưu hóa template engine PHP; chứa một mẫu mà sẽ được tạo thành một dạng thức cụ thể, chẳng hạn như một HTML, JavaScript, XML, CSS hoặc tập tin dựa; phần mở rộng cành lá xác định những gì động cơ nên được sử dụng để tạo ra các dạng thức cho dù đó là động cơ cành hoặc PHP.

What is a TWIG file?

File created by Twig, a PHP optimizing template engine; contains a template that will be generated into a specific final format, such as a HTML, JavaScript, XML, or CSS based file; the twig extension determines what engine should be used to create the final format whether it's the Twig or PHP engine.

Cách mở .TWIG file

Để mở file .TWIG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TWIG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TWIG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TWIG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Web Platform Extensions
  • Edge Code CC
  • Edge Code CC
  • Brackets

Chuyển đổi file .TWIG

File .TWIG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *