TXW File

? Cách mở file .TXW? Những phần mềm mở file .TXW và sửa file lỗi. Convert N/A TXW file sang định dạng khác.

.TXW File Extension

   
File name TXW File
File Type Yamaha TX16W Audio File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (4 Bình chọn)

File .TXW là file gì?

TXW là Audio Files - Yamaha TX16W Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập sóng âm thanh 12-bit được tạo ra bởi sampler Yamaha TX16W; định dạng độc quyền tạo ra bởi Yamaha, tương tự như một tập tin WAV; hỗ trợ 16, 33, và 50 mẫu kHz; mẫu sử dụng cho các bộ phận tấn công và vòng lặp phải từng được nhỏ hơn 128K.

What is a TXW file?

12-bit audio wave file created by the Yamaha TX16W sampler; proprietary format created by Yamaha, similar to a .WAV file; supports 16, 33, and 50 kHz samples; samples used for the attack and loop sections must each be smaller than 128K.

Cách mở .TXW file

Để mở file .TXW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinVask Faktura PLUSS
  • WinVask Faktura PLUSS

Chuyển đổi file .TXW

File .TXW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *