TXZ File

? Cách mở file .TXZ? Những phần mềm mở file .TXZ và sửa file lỗi. Convert Binary TXZ file sang định dạng khác.

.TXZ File Extension

   
File name TXZ File
File Type XZ Compressed Tar Archive
Nhà phát triển Tukaani
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (34 Bình chọn)

File .TXZ là file gì?

TXZ là Compressed Files - XZ Compressed Tar Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tukaani.

Lưu trữ tạo ra với tiện ích Tar và XZ; chứa một hoặc nhiều file lưu trữ đầu tiên sử dụng Tar và sau đó được nén sử dụng nén XZ; nén sử dụng một tỷ lệ nén cao.

What is a TXZ file?

Archive created with Tar and XZ utilities; contains one or more files first archived using Tar and then compressed using XZ compression; compressed using a high compression ratio.

Cách mở .TXZ file

Để mở file .TXZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TXZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TXZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TXZ do người dùng đóng góp.

  • Tukaani XZ Utils
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • 7-Zip
  • The Unarchiver
  • Lhaz
  • Lhaz

Chuyển đổi file .TXZ

File .TXZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *