U10 File

? Cách mở file .U10? Những phần mềm mở file .U10 và sửa file lỗi. Convert N/A U10 file sang định dạng khác.

.U10 File Extension

   
File name U10 File
File Type UFile 2010 Tax Return
Nhà phát triển Dr Tax Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .U10 là file gì?

U10 là Data Files - UFile 2010 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dr Tax Software.

tờ khai thuế tạo ra với UFile 2010, một chương trình chuẩn bị thuế Canada; chứa mẫu khai thuế liên bang Canada cũng như dữ liệu nhập vào bởi người sử dụng; khi hoàn thành, các tờ khai thuế có thể được in và gửi hoặc nộp bằng điện tử sử dụng tính năng NETFILE của chương trình.

What is a U10 file?

Tax return created with UFile 2010, a Canadian tax preparation program; contains federal Canada tax forms as well as data entered by the user; when completed, the tax return can be printed and mailed or filed electronically using the program's NETFILE feature.

Cách mở .U10 file

Để mở file .U10 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U10 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U10

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U10 do người dùng đóng góp.

  • Dr Tax UFile Online
  • Dr Tax UFile
  • Dr Tax UFile
  • Intuit Canada TurboTax
  • Media Player Classic
  • UFile-Imp�tExpert
  • UFile-Imp�tExpert

Chuyển đổi file .U10

File .U10 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *