U11 File

? Cách mở file .U11? Những phần mềm mở file .U11 và sửa file lỗi. Convert N/A U11 file sang định dạng khác.

.U11 File Extension

   
File name U11 File
File Type UFile 2011 Tax Return
Nhà phát triển Dr Tax Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .U11 là file gì?

U11 là Data Files - UFile 2011 Tax Return, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dr Tax Software.

tờ khai thuế Canada tạo ra với UFile 2011, một chương trình chuẩn bị thuế cho cư dân Canada; chứa mẫu khai thuế liên bang Canada và các dữ liệu liên quan đến nhập vào bởi người sử dụng; có thể được in và gửi hoặc nộp bằng điện tử sử dụng tính năng NETFILE của chương trình.

What is a U11 file?

Canadian tax return created with UFile 2011, a tax preparation program for Canada residents; contains federal Canada tax forms and the associated data entered by the user; may be printed and mailed or filed electronically using the program's NETFILE feature.

Cách mở .U11 file

Để mở file .U11 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U11 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U11

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U11 do người dùng đóng góp.

  • Dr Tax UFile Online
  • Intuit Canada TurboTax
  • Intuit Canada TurboTax
  • Compucon SA Punch System
  • UFile-Imp�tExpert
  • UFile-ImptExpert
  • UFile-ImptExpert

Chuyển đổi file .U11

File .U11 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *