U3I File

? Cách mở file .U3I? Những phần mềm mở file .U3I và sửa file lỗi. Convert XML U3I file sang định dạng khác.

.U3I File Extension

   
File name U3I File
File Type U3 Application Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .U3I là file gì?

U3I là Text Files - U3 Application Information File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Chứa thông tin về một ứng dụng thông minh U3 (file .U3P) trong một định dạng XML; bao gồm phiên bản của ứng dụng, đường dẫn tải về, và các thông số làm việc.

What is a U3I file?

Contains information about a U3 smart application (.U3P file) in an XML format; includes the application's version, download path, and working parameters.

Cách mở .U3I file

Để mở file .U3I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .U3I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .U3I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .U3I do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .U3I

File .U3I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *